Kartoteka pacjenta zawiera wszystkie informacje dotyczące pacjenta, jego historię wizyt oraz wystawione dla niego dokumenty.

1. Jak można przejść na kartotekę pacjenta?

W bocznym menu znajdziesz skrót do listy pacjentów, do których masz dostęp. Po wyszukaniu interesującego cię pacjenta, kliknij w odpowiedni wiersz.

Alternatywnie możesz przejść do kartoteki pacjenta, poprzez okno dialogowe wizyty w kalendarzu - aby to zrobić kliknij w imię i nazwisko pacjenta.

2. Elementy kartoteki pacjenta

Kartoteka pacjenta składa się z następujących sekcji:

 • Dane osobowe

 • Historia wizyt

 • Dane medyczne

  • Wywiady

  • Badania (ICD-9)

  • Rozpoznania (ICD-10)

  • Zalecenia

 • Załączniki

  • Dokumenty medyczne (np. zaświadczeń, skierowań, zwolnień).

  • Dokumenty inne (np. zgoda na marketing, zgoda RODO, zgoda na zabieg, zestaw ćwiczeń, inne)

  • Badania (pliki z dowolnymi badaniami).

 • E-dokumenty

  • E-recepty

  • Skierowania

  • E-zwolnienia

  • Zaświadczenia

3. Dane osobowe

Znajdziesz tutaj:

 • Dane pacjenta

  • możliwość uzupełnienia / zmiany danych pacjenta

  • po wpisaniu numeru telefonu komórkowego lub adresu e-mail, pacjent będzie informowany o wizycie SMSem lub e-mailem w zależności od ustawień kliniki/gabinetu.

 • Możliwość sprawdzenia statusu EWUŚ pacjenta (niezbędna wcześniejsza integracja z EWUŚ).

4. Historia wizyt

Znajdziesz tutaj:

 • historię wszystkich wizyt pacjenta,

 • możliwość przejścia do historycznej wizyty i sprawdzenia jej szczegółów,

 • możliwość pobrania podsumowania wizyt.

5. Dane medyczne

W tej sekcji znajdziesz ustrukturyzowaną historię: wywiadów, badań, rozpoznań i zaleceń.

5.1. Wywiad

W sekcji Wywiad znajdziesz historię wszystkich wywiadów przeprowadzonych z pacjentem. Dodatkowo po kliknięciu w wybrany wywiad, uzyskasz szybki podgląd do całej wizyty.

5.2. Badania (ICD-9)

W sekcji Badania (ICD-9) znajdziesz historię wszystkich badań, jakie zostały przeprowadzone na pacjencie. Dodatkowo po kliknięciu w wybrane badanie, uzyskasz szybki podgląd do całej wizyty.

Na liście znajdziesz także procedury medyczne (wg klasyfikacji ICD-9), które zostały wykonane na pacjencie. Kolor czerwony oznacza, że nie zostały wysłane do systemu P1, natomiast kolor zielony oznacza, że zostały prawidłowo wysłane do systemu.

5.3. Rozpoznania (ICD-10)

W sekcji Rozpoznania (ICD-10) znajdziesz historię wszystkich rozpoznań, jakie zostały opisane we wcześniejszych wizytach. Dodatkowo po kliknięciu w wybrane rozpoznanie, uzyskasz szybki podgląd do całej wizyty.

Na liście znajdziesz także rozpoznania wg klasyfikacji ICD-10. Ich kolor czerwony oznacza, że nie zostały wysłane do systemu P1, natomiast kolor zielony oznacza, że ich wysłanie przebiegło prawidłowo.

5.4. Zalecenia

W sekcji Zalecenia znajdziesz historię wszystkich zaleceń, jakie zostały wydane pacjentowi. Dodatkowo po kliknięciu w wybrane zalecenie uzyskasz szybki podgląd do całej wizyty.

6. Załączniki

Sekcja Załączniki umożliwia dołączenie plików do kartoteki pacjenta. Załączniki w kartotece pacjenta, może dodawać również recepcja. Wyodrębnione zostały 3 rodzaje plików:

 • Dokumenty medyczne (np. zaświadczenia, skierowania, zwolnienia).

 • Dokumenty inne (np. zgoda na marketing, zgoda RODO, zgoda na zabieg, zestaw ćwiczeń, inne)

 • Badania (pliki z dowolnymi badaniami).

7. E-dokumenty

Sekcja E-dokumenty zawiera najważniejsze dokumenty, które zostały wystawione dla pacjenta. Poniżej lista dokumentów elektronicznych zintegrowanych z systemami P1 i ZUS. Dokumenty te może wystawić wyłącznie lekarz w trakcie rozpoczętej wizyty.

 • E-recepty

 • Skierowania

 • E-zwolnienia

Zaświadczenia nie są wysyłane do systemów P1 i ZUS. Dają możliwość swobodnej edycji dokumentu oraz pobrania go w formacie PDF. Taki dokument może stworzyć dla pacjenta zarówno lekarz, jak i recepcja.

 • Zaświadczenia

Więcej informacji tutaj:

https://egabinet.intercom.help/pl/articles/5973041-zaswiadczenia

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?