Wszystkie kolekcje
Pacjenci
Kartoteka pacjenta
Kartoteka pacjenta
W tym artykule dowiesz się, gdzie znaleźć najważniejsze informacje w Kartotece pacjenta.
Ilona Korbas avatar
Napisane przez Ilona Korbas
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Kartoteka pacjenta zawiera wszystkie informacje dotyczące pacjenta, jego historię wizyt oraz wystawione dla niego dokumenty.

1. Jak można przejść na kartotekę pacjenta?

W bocznym menu znajdziesz skrót do listy pacjentów, do których masz dostęp. Po wyszukaniu interesującego cię pacjenta, kliknij w odpowiedni wiersz.

Alternatywnie możesz przejść do kartoteki pacjenta, poprzez okno dialogowe wizyty w kalendarzu - aby to zrobić kliknij w imię i nazwisko pacjenta.

2. Elementy kartoteki pacjenta

Kartoteka pacjenta składa się z następujących sekcji:

 • Dane osobowe

 • Historia wizyt

 • Dane medyczne

  • Wywiady

  • Badania (ICD-9)

  • Rozpoznania (ICD-10)

  • Zalecenia

 • Załączniki

  • Dokumenty medyczne (np. zaświadczeń, skierowań, zwolnień).

  • Dokumenty inne (np. zgoda na marketing, zgoda RODO, zgoda na zabieg, zestaw ćwiczeń, inne)

  • Badania (pliki z dowolnymi badaniami).

 • E-dokumenty

  • E-recepty

  • Skierowania

  • E-zwolnienia

  • Zaświadczenia

3. Dane osobowe

Znajdziesz tutaj:

 • Dane pacjenta

  • możliwość uzupełnienia / zmiany danych pacjenta

  • po wpisaniu numeru telefonu komórkowego lub adresu e-mail, pacjent będzie informowany o wizycie SMSem lub e-mailem w zależności od ustawień kliniki/gabinetu.

 • Możliwość sprawdzenia statusu EWUŚ pacjenta (niezbędna wcześniejsza integracja z EWUŚ).

4. Historia wizyt

Znajdziesz tutaj:

 • historię wszystkich wizyt pacjenta,

 • możliwość przejścia do historycznej wizyty i sprawdzenia jej szczegółów,

 • możliwość pobrania podsumowania wizyt.

5. Dane medyczne

W tej sekcji znajdziesz ustrukturyzowaną historię: wywiadów, badań, rozpoznań i zaleceń.

5.1. Wywiad

W sekcji Wywiad znajdziesz historię wszystkich wywiadów przeprowadzonych z pacjentem. Dodatkowo po kliknięciu w wybrany wywiad, uzyskasz szybki podgląd do całej wizyty.

5.2. Badania (ICD-9)

W sekcji Badania (ICD-9) znajdziesz historię wszystkich badań, jakie zostały przeprowadzone na pacjencie. Dodatkowo po kliknięciu w wybrane badanie, uzyskasz szybki podgląd do całej wizyty.

Na liście znajdziesz także procedury medyczne (wg klasyfikacji ICD-9), które zostały wykonane na pacjencie. Kolor czerwony oznacza, że nie zostały wysłane do systemu P1, natomiast kolor zielony oznacza, że zostały prawidłowo wysłane do systemu.

5.3. Rozpoznania (ICD-10)

W sekcji Rozpoznania (ICD-10) znajdziesz historię wszystkich rozpoznań, jakie zostały opisane we wcześniejszych wizytach. Dodatkowo po kliknięciu w wybrane rozpoznanie, uzyskasz szybki podgląd do całej wizyty.

Na liście znajdziesz także rozpoznania wg klasyfikacji ICD-10. Ich kolor czerwony oznacza, że nie zostały wysłane do systemu P1, natomiast kolor zielony oznacza, że ich wysłanie przebiegło prawidłowo.

5.4. Zalecenia

W sekcji Zalecenia znajdziesz historię wszystkich zaleceń, jakie zostały wydane pacjentowi. Dodatkowo po kliknięciu w wybrane zalecenie uzyskasz szybki podgląd do całej wizyty.

6. Załączniki

Sekcja Załączniki umożliwia dołączenie plików do kartoteki pacjenta. Załączniki w kartotece pacjenta, może dodawać również recepcja. Wyodrębnione zostały 3 rodzaje plików:

 • Dokumenty medyczne (np. zaświadczenia, skierowania, zwolnienia).

 • Dokumenty inne (np. zgoda na marketing, zgoda RODO, zgoda na zabieg, zestaw ćwiczeń, inne)

 • Badania (pliki z dowolnymi badaniami).

7. E-dokumenty

Sekcja E-dokumenty zawiera najważniejsze dokumenty, które zostały wystawione dla pacjenta. Poniżej lista dokumentów elektronicznych zintegrowanych z systemami P1 i ZUS. Dokumenty te może wystawić wyłącznie lekarz w trakcie rozpoczętej wizyty.

 • E-recepty

 • Skierowania

 • E-zwolnienia

Zaświadczenia nie są wysyłane do systemów P1 i ZUS. Dają możliwość swobodnej edycji dokumentu oraz pobrania go w formacie PDF. Taki dokument może stworzyć dla pacjenta zarówno lekarz, jak i recepcja.

 • Zaświadczenia

Więcej informacji tutaj:

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?