Zaświadczenia

W artykule dowiesz się w jaki sposób recepcja i lekarz mogą wystawić dokument zaświadczenia.

Ilona Korbas avatar
Napisane przez Ilona Korbas
Zaktualizowano ponad tydzień temu

W tym artykule:

 1. Zaświadczenia - wstęp

 2. Dodanie zaświadczenia

 3. Jak ustawić nowy szablon zaświadczenia?

 4. Jak użyć szablon w zaświadczeniu?

 5. Podgląd i pobranie zaświadczenia

 6. Anulowanie zaświadczenia

1. Zaświadczenia - wstęp

Zaświadczenie może być dowolnym dokumentem wystawionym przez lekarza lub recepcję. Dokument ten nie jest podpisywany elektronicznie, w każdym momencie można go pobrać w formacie PDF, wydrukować i udostępnić pacjentowi.

Dodany dokument będzie widniał na liście zaświadczeń w kartotece pacjenta.

2. Dodanie zaświadczenia

Lekarz lub recepcja może dodać dokument zaświadczenia w dwóch miejscach:

 • karta wizyty

 • kartoteka pacjenta

Karta wizyty

Opcja 1. - tylko lekarz

1. Kliknij w link "+ Wystaw zaświadczenie"

Opcja 2. lekarz i recepcja

1. Kliknij w zakładkę E-dokumenty

2. Kliknij w sekcję Zaświadczenia

3. Kliknij w Dodaj zaświadczenie

Kartoteka pacjenta

1. Wejdź na listę pacjentów, wyszukaj pacjenta i wejdź w jego kartotekę

2. Kliknij w link Zaświadczenia (opcja 1) lub w przycisk E-dokumenty i wybierz sekcję Zaświadczenia (opcja 2)

Opcja 1.

Opcja 2.

3. Kliknij w Dodaj zaświadczenie

4. Uzupełnij zaświadczenie

 • zweryfikuj dane pacjenta po lewej stronie

 • nazwij dokument w polu: Nagłówek / Tytuł

 • wpisz treść zaświadczenia

5. Kliknij w Wystaw zaświadczenie

3. Jak ustawić nowy szablon zaświadczenia?

A. Kliknij zębatkę i kliknij w "Zapisz jako szablon"

B. Opcjonalnie popraw tytuł i treść szablonu i kliknij w "Dodaj szablon"

C. Alternatywnie możesz przejść do listy szablonów i stamtąd dodać nowy szablon.

Kliknij w ikonę "Zarządzaj szablonami"

Kliknij w ikonę "Zarządzaj szablonami" i wybierz " + Dodaj nowy szablon"

4. Jak użyć szablon w zaświadczeniu?

Opcja 1.

Kliknij w nazwę szablonu pod danym polem. Treść szablonu pojawi się w polu powyżej.

Opcja 2.

1. Kliknij w ikonę "Zarządzaj szablonami"

2. Wyszukaj interesujący Cię szablon, najedź na niego i kliknij w przycisk "Użyj"

5. Podgląd i pobranie zaświadczenia

Zaświadczenia wystawione dla pacjenta możesz podejrzeć i pobrać w 2 miejscach:

 • karta wizyty

 • kartoteka pacjenta

Karta wizyty

1. Kliknij w zakładkę E-dokumenty

2. Kliknij w sekcję Zaświadczenia

3. Kliknij w ikonę drukarki przy wystawionym zaświadczeniu, aby pobrać zaświadczenie w formacie pliku PDF.

Aby podejrzeć całość zaświadczenia kliknij w tytuł zaświadczenia.

Kartoteka pacjenta

Kliknij w link Zaświadczenia

lub

1. Kliknij w zakładkę E-dokumenty

2. Kliknij w sekcję Zaświadczenia

3. Kliknij w ikonę drukarki przy wystawionym zaświadczeniu, aby pobrać zaświadczenie w formacie pliku PDF.

6. Anulowanie zaświadczenia

Anulowanego zaświadczenia nie można pobrać w formacie pliku PDF.

Natomiast zaświadczenia wystawione dla pacjenta możesz anulować w 2 miejscach:

 • karta wizyty

 • kartoteka pacjenta

Karta wizyty

1. Kliknij w zakładkę E-dokumenty

2. Kliknij w sekcję Zaświadczenia

3. Kliknij w Anuluj zaświadczenie, a następnie Potwierdź anulowanie.

Kartoteka pacjenta

Kliknij w link Zaświadczenia

lub

1. Kliknij w zakładkę E-dokumenty

2. Kliknij w sekcję Zaświadczenia

3. Kliknij w link Anuluj zaświadczenie, a następnie Potwierdź anulowanie.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?