Lekarz po rozpoczęciu wizyty, zostaje przekierowany do karty wizyty, w której raportuje cały jej przebieg oraz może wystawić dokumenty medyczne, tj. recepty, skierowania, zwolnienia, zaświadczenia.

Karta wizyty składa się z następujących sekcji:

  • Informacje

  • Historia wizyt

  • Wywiad

  • Badania (ICD-9)

  • Rozpoznanie (ICD-10)

  • Zalecenia

  • Załączniki (możliwość dołączenia dokumentów)

    • Dokumenty medyczne (np. zaświadczeń, skierowań, zwolnień).

    • Dokumenty inne (np. zgoda na marketing, zgoda RODO, zgoda na zabieg, zestaw ćwiczeń, inne)

    • Badania (pliki z dowolnymi badaniami).

  • E-dokumenty (możliwość wystawienia dokumentów)

    • E-recepty

    • Skierowania

    • E-zwolnienia

    • Zaświadczenia

1. Informacje

Znajdziesz tutaj:

  • Informacje dotyczące wizyty

  • Dane pacjenta

    • możliwość uzupełnienia / zmiany danych pacjenta

    • po wpisaniu numeru telefonu komórkowego lub adresu e-mail, pacjent zostanie poinformowany o wizycie SMSem lub e-mailem w zależności od ustawień kliniki / gabinetu.

  • Możliwość sprawdzenia statusu EWUŚ pacjenta (niezbędna wcześniejsza integracja z EWUŚ).

2. Historia wizyt

Znajdziesz tutaj:

  • historię wszystkich wizyt pacjenta,

  • możliwość przejścia do historycznej wizyty i sprawdzenia jej szczegółów,

  • możliwość pobrania posumowania wizyt.

3. Wywiad

W sekcji wywiad możesz wprowadzić informacje zebrane podczas wywiadu z pacjentem. Masz również dostęp do historycznych wywiadów pacjenta, skąd jednym przyciskiem "Załaduj do wizyty" możesz przenieść treści do obecnej wizyty.

4. Badania (ICD-9)

W sekcji Badania (ICD-9) możesz wprowadzić informacje dotyczące przeprowadzonych badań, a także wybrać wykonane procedury ICD-9, które po zakończonej wizycie zostaną wysłane do P1 i trafią do internetowego konta pacjenta.

Jest to miejsce, w którym masz również dostęp do historycznych badań pacjenta, skąd jednym przyciskiem "Załaduj do wizyty" możesz przenieść treści do obecnej wizyty.

5. Rozpoznania (ICD-10)

W sekcji Rozpoznania (ICD-10) możesz wprowadzić informacje dotyczące rozpoznań oraz wybrać rozpoznania wg klasyfikacji ICD-10. Po zakończonej wizycie zostaną one wysłane do systemu P1 i trafią do internetowego konta pacjenta.

Podobnie jak w przypadku badań (ICD-9) - tutaj również masz dostęp do historycznych rozpoznań pacjenta, skąd jednym przyciskiem "Załaduj do wizyty" możesz przenieść treści do obecnej wizyty.

6. Zalecenia

W sekcji “Zalecenia” możesz wprowadzić informacje dotyczące zaleceń dla pacjenta. Po zakończonej wizycie możesz je wydrukować wraz z podsumowaniem. Jest to również miejsce, w którym dostępne są wcześniejsze zalecenia dla pacjenta. Przycisk “Załaduj do wizyty” umożliwi przeniesienie treści do obecnych wizyt.

7. Załączniki

Sekcja Załączniki umożliwia dołączenie plików do kartoteki pacjenta, z którymi pacjent przyszedł na wizytę lekarską. Wyodrębnione zostały 3 rodzaje plików.

  • Dokumenty medyczne (np. zaświadczenia, skierowania, zwolnienia).

  • Dokumenty inne (np. zgoda na marketing, zgoda RODO, zgoda na zabieg, zestaw ćwiczeń, inne)

  • Badania (pliki z dowolnymi badaniami).

8. E-dokumenty

Sekcja E-dokumenty zawiera najważniejsze dokumenty, które możesz wystawić w trakcie wizyty. W poszczególnych sekcjach, możesz zapoznać się z listą wystawionych dokumentów w poprzednich wizytach. Poniżej lista dokumentów elektronicznych zintegrowanych z systemami P1 i ZUS:

  • E-recepty

  • Skierowania

  • E-zwolnienia

Zaświadczenia nie są wysyłane do systemów P1 i ZUS. Dają możliwość swobodnej edycji dokumentu oraz pobrania go w formacie PDF. Taki dokument można wydrukować dla pacjenta na jego prośbę.

  • Zaświadczenia

Więcej informacji znajdziesz tutaj:

https://egabinet.intercom.help/pl/articles/5973041-zaswiadczenia

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?