Wszystkie kolekcje
Ustawienia admina kliniki
W jaki sposób dodać usługę do systemu eGabinet?
W jaki sposób dodać usługę do systemu eGabinet?
J
Napisane przez Julia Lehmann
Zaktualizowano ponad tydzień temu

W celu dodania usług zaloguj się na konto admina kliniki i wykonaj kilka prostych kroków.

Krok 1. Wejdź w zakładkę Ustawienia.Krok 2. Wybierz sekcję Usługi, w której znajdziesz listę usług Twojej placówki.
Kliknij przycisk dodaj, aby dodać usługę.


Krok 4. Następnie wprowadź jej nazwę, czas jej trwania, ewentualnie cenę oraz przypisz do niej konkretnych lekarzy. Kliknij przycisk Zapisz.


Dodanie usługi powiodło się - na ekranie zostanie wyświetlony komunikat potwierdzający dodanie systemu do systemu.
Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?