Zdarzenia medyczne w eGabinet EDM

W tym artykule dowiesz się, czym są zdarzenia medyczne i w jaki sposób wysyłać je do systemu P1.

Ilona Korbas avatar
Napisane przez Ilona Korbas
Zaktualizowano ponad tydzień temu

1. Wprowadzenie

Dzięki aplikacji eGabinet, każdy lekarz wraz zamknięciem wizyty, może wysłać do Systemu P1 dwie informacje:

  • ICD-10 - informacje o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu w postaci kodu chorób w klasyfikacji ICD-10,

  • ICD-9 - informacje o przeprowadzonych badaniach / procedurach medycznych w postaci kodu międzynarodowej klasyfikacji procedur medycznych ICD-9.

2. Jak wybrać ICD-9 i iCD-10 w wizycie?

2.1. ICD-9, czyli wykonaną procedurę medyczną w trakcie wizyty możesz wybrać w sekcji Badania (ICD-9). Następnie kliknij w "+ Dodaj procedurę" i wybierz wykonaną procedurę z bazy ICD-9.

2.2. ICD-10, czyli rozpoznanie możesz wybrać w sekcji Rozpoznanie (ICD-10). Następnie wybierz rozpoznanie główne w polu: "Wyszukaj kod lub nazwę ICD-10". Możesz także dodać następne rozpoznania, klikając w link: "+ Dodaj kolejne rozpoznanie"

2.3. Dodane zdarzenia medyczne znajdziesz na górze karty wizyty. Zdarzenie medyczne może mieć w tym miejscu 2 kolory:

  • czerwony - zdarzenie medyczne nie zostało wysłane do P1

  • zielony - zdarzenie medyczne zostało wysłane do P1

2.4. Po najechaniu na zdarzenie medyczne, możesz zapoznać się z kilkoma informacjami:

  • Zdarzenie medyczne, np.: [C88.3] Choroba immunoproliferacyjna jelita cienkiego

  • Informacja, czy zdarzenie medyczne zostało wysłane do P1, np.: Niewysłane do P1

3. Jak przesłać zdarzenia medyczne do P1?

Zdarzenie medyczne możesz przesłać podczas zakończenia wizyty.

Krok 1. Kliknij w przycisk "Zakończ"

Krok 2. W oknie dialogowym wybierz opcję: "Wyślij do P1 i zakończ wizytę".

Uwaga! Po wysłaniu zdarzenia medycznego do P1, nie będziesz miał możliwości zmiany. Taka funkcjonalność zostanie wprowadzona w najbliższym czasie.

Po pomyślnym wysłaniu zdarzeń medycznych do P1, zdarzenia medyczne zmieniają kolor z czerwonego na zielony. Po najechaniu na zdarzenie medyczne, możesz zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi statusu jego wysyłki oraz pojawia się data wysłania.

4. Czy mogę później wysłać dodane w wizycie zdarzenia medyczne?

Tak. Podczas zamykania wizyty, możesz skorzystać z opcji "Zakończ bez wysyłki do P1". Będziesz mógł wysłać zdarzenia medyczne później.

W zamkniętej wizycie pojawi się przycisk przy zdarzeniach medycznych "Wyślij do P1".

UWAGA! System P1 dawał możliwość wysyłki maksymalnie do 48h od daty rozpoczęcia wizyty. Okres ten przestawiono z 48h na 153 dni zarówno dla rejestracji nowych zdarzeń medycznych (w związku z programem profilaktyki 40+). Ten okres może ulegać zmianie dlatego warto nie zwlekać z wysyłką zdarzeń medycznych.

Jeżeli system P1 uzna, że zdarzenie medyczne dotyczy zbyt odległej w czasie minionej wizyty, możesz otrzymać poniższy komunikat.

5. Czy mogę usuwać niewysłane do P1 zdarzenia medyczne lub dodać nowe?

Tak. Jeżeli wcześniej zamknąłeś wizytę, kliknij w przycisk "Edytuj" i dodaj nowe lub usuń wcześniej dodane ICD-9 lub ICD-10. Podczas ponownego zamykania wizyty możesz wysłać zdarzenia medyczne do P1.

UWAGA! Wizytę możesz edytować maksymalnie do 72h od daty zamknięcia wizyty.

6. Czy mogę usunąć wysłane do P1 zdarzenia medyczne?

Nie. Po wysłaniu zdarzenia medycznego do P1, nie będziesz miał możliwości jego zmiany. Taka funkcjonalność zostanie wprowadzona w najbliższym czasie.

7. Jakie dodatkowe ograniczenia mogą się pojawić podczas wysyłki zdarzeń medycznych do systemu P1?

Nie będziesz mógł wysłać zdarzeń medycznych dla wizyt w przyszłości. Możesz otrzymać wówczas jeden z poniższych komunikatów:

Zalecamy wówczas zamknięcie wizyty poprzez przycisk "Zakończ bez wysyłki do P1" i ponowne wysłanie zdarzeń medycznych, np. poprzez przycisk "Wyślij do P1" na stronie wizyty w terminie późniejszym.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?