Wszystkie kolekcje
Wizyta lekarska
Szablony i pola w wizycie
Szablony i pola w wizycie
W artykule dowiesz się w jaki sposób lekarz możesz zarządzać dodatkowymi polami w wizycie oraz szablonami przyspieszającymi przebieg wizyty.
Ilona Korbas avatar
Napisane przez Ilona Korbas
Zaktualizowano ponad tydzień temu

W tym artykule:

1. Pola w wizycie

1.1. Czym są pola w wizytach?

1.2. Jakie wyróżniamy typu pól?

1.3. Jakie są różnice między polami systemowymi, a polami lekarza?

1.4. Dodanie pola

1.5. Edycja pola

1.6. Usuwanie pola

2. Szablony w wizycie

2.1. Czym są szablony w wizycie?

2.2. Dodanie szablonów

2.3. Jak dodać szablon do wizyty?

2.4. Edycja szablonu

2.5. Usunięcie szablonu

1. Pola w wizycie

1.1. Czym są pola w wizytach?

Pola to miejsca, w których lekarz zostawia informacje zebrane podczas wizyty pacjenta. Lekarz ma do uzupełnienia pola znajdujące się w 4 głównych sekcjach:

 • Wywiad

 • Badania (ICD-9)

 • Rozpoznania (ICD-10)

 • Zalecenia

1.2. Jakie wyróżniamy typu pól?

 • Pole systemowe

  • Wywiad - w sekcji Wywiad

  • Badania - w sekcji Badania (ICD-9)

  • Rozpoznanie - w sekcji Rozpoznania (ICD-10)

  • Zalecenia - w sekcji Zalecenia

 • Pole lekarza

  • dodatkowe pola dodane przez lekarza w sekcjach:

   • Wywiad

   • Badania (ICD-9)

   • Zalecenia

Pole systemowe - Wywiad

1.3. Jakie są różnice między polami systemowymi, a polami lekarza?

Pola systemowe

Pola lekarza

1. Kto może dodać / usuwać pola?

Te pola widnieją w każdej wizycie i są zaszyte na stałe, nie można dodać nowych pól systemowych widocznych dla wszystkich, nie można też ich usunąć.

Lekarze

2. Kto może uzupełniać pola w trakcie wizyty?

Wszyscy lekarze

Lekarze, ale tylko pola, które sami dodali

3. Kto widzi treści uzupełnione w poszczególnych polach po zakończonej wizycie?

Wszyscy użytkownicy mający uprawnienia do pacjenta, którego dotyczyła wizyta

Wszyscy użytkownicy mający uprawnienia do pacjenta, którego dotyczyła wizyta

1.4. Dodanie pola

Lekarz może dodać dodatkowe pole w każdej sekcjach: Wywiad, Badania (ICD-9), Zalecenia w trakcie otwartej wizyty. Polami lekarz może zarządzać w trakcie każdej otwartej wizyty.

A. Kliknij w "Dodaj dodatkowe pole"

B. Wpisz nazwę pola, wybierz typ i kliknij w "Zapisz"

Do wyboru lekarz ma:

 • duże pole

 • małe pole

Poniżej podstawowe różnice między polami:

Duże pole

Małe pole

Możliwość dodawania szablonów do pola

TAK

NIE

Możliwość zaawansowanego formatowania tekstu w polu

TAK

NIE

1.5. Edycja pola

Lekarz może edytować nazwę każdego dodanego przez siebie pola.

A. Kliknij w zębatkę i wybierz "Edytuj pole"

B. Zmień nazwę i kliknij w "Zapisz"

1.6. Usuwanie pola

Lekarz może usunąć dodane przez siebie pola.

UWAGA. Usunięcie pola lekarza nie usuwa go z wizyt już zakończonych. Dzięki temu informacje pozostawione w usuniętych polach są nadal widoczne w zakończonych wizytach.

A. Kliknij w zębatkę i wybierz "Usuń pole"

B. Kliknij w "Potwierdź", aby usunąć pole

---

2. Szablony w wizycie

2.1. Czym są szablony w wizycie?

Szablony pomagają lekarzom przyspieszyć proces uzupełniania dokumentacji medycznej w trakcie wizyty, szczególnie w przypadku powtarzających się opisów wywiadów, badań, zaleceń. Dzięki możliwości wyboru określonego szablonu przy danym polu, lekarz uzupełnia w tym miejscu treść, która jest zapisana w szablonach.

Do jakich pól można dodać szablony?

Szablony mogą zostać dodane przez lekarza we wszystkich dużych polach systemowych oraz w polach lekarza w poniższych sekcjach:

 • Wywiad

 • Badania

 • Zalecenia

2.2. Dodanie szablonów

A. Kliknij w zębatkę i wybierz "Zapisz jako szablon"

B. Uzupełnij tytuł, opcjonalnie popraw treść szablonu i kliknij w "Dodaj szablon"

C. Alternatywnie możesz przejść do listy szablonów i stamtąd dodać nowy szablon.

Kliknij w ikonę "Zarządzaj szablonami"

Kliknij w ikonę "Zarządzaj szablonami" i wybierz " + Dodaj nowy szablon"

2.3. Jak dodać szablon do wizyty?

A. Kliknij w nazwę szablonu pod danym polem

Treść szablonu pojawi się w polu powyżej.

B. Alternatywnie możesz wejść poprzez "Zarządzaj szablonami" i kliknąć przy wybranym szablonie w przycisk "+ Dodaj do wizyty"

Przycisk pojawia się po najechaniu na wybrany szablon. W polu "Wyszukaj szablon" możesz wyszukać interesujący Cię szablon wpisując jego tytuł lub fragment jego treści.

2.4. Edycja szablonu

A. W oknie "Zarządzaj szablonami", kliknij w ikonę ołówka

B. W oknie edycji szablonu, zmień tytuł lub treść i kliknij w "Zapisz"

2.5. Usunięcie szablonu

A. W oknie "Zarządzaj szablonami", kliknij w ikonę X

UWAGA. Usunięcie szablonu nie ma wpływu na treści w wizytach, które zostały dodane z tego szablonu.

B. Kliknij w "Potwierdź", aby usunąć szablon

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?