Zasoby - zarządzanie
Ilona Korbas avatar
Napisane przez Ilona Korbas
Zaktualizowano ponad tydzień temu
Czym są zasoby w aplikacji eGabinet?

Zasób to atrybut wizyty, który nie jest obowiązkowy, aby dodać nową wizytę do kalendarza.

Dodawania wizyty - atrybut zasobu

Zasoby to urządzenia medyczne, pokoje, dodatkowe oznaczenie na wizycie np. oznaczenie listy rezerwowej.


Zasoby składają się z: nazwy zasobu, skrótu zasobu i koloru. Zasób może być sprawdzany między kalendarzami, co oznacza, że jeśli wykorzystujesz taki zasób w danym terminie, to aplikacja nie pozwoli Ci na dodanie innej wizyty z tym zasobem.

Składowe zasobu

Zobacz jak możesz zarządzać zasobami w roli admina kliniki w aplikacji eGabinet.

Zarządzanie zasobami

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?