eWUŚ
Ilona Korbas avatar
Napisane przez Ilona Korbas
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Elektroniczna weryfikacja ubezpieczenia świadczeniobiorcy czyli tzw. eWUŚ to integracja, która pozwala na sprawdzenie, czy pacjent zapisany do przychodni ze wskazanym numerem PESEL posiada prawo do świadczeń w ramach NFZ.

Co jest potrzebne, aby sprawdzić status eWUŚ?

Aby lekarze i recepcja mogli sprawdzić status eWUŚ wystarczy uzupełnić dane do logowania. Aby je uzupełnić przejdź jako admin kliniki do ustawienia > integracje zewnętrzne > eWUŚ.


Należy podać nr Narodowego Funduszu Zdrowia, na które zarejestrowane jest konto eWUŚ, login i hasło.


Automatycznie ustawienia eWUŚ zostaną przypisane do wszystkich pracowników zatrudnionych w placówce, którzy mają konto w aplikacji eGabinet.
Uwaga - konto eWUŚ nie musi być zarejestrowane na placówkę, można zaszyć dane eWUŚ jednego wybranego lekarza.

Jak można sprawdzić status eWUŚ?

Status eWUŚ można sprawdzić w aplikacji w kilku miejscach:
- w kartotece pacjenta w zakładce 'Dane osobowe'
- w wizycie w zakładce 'Informacje' i w zakładce 'Recepty'

Sprawdzanie statusu eWUŚ w wizycie

Jeśli pacjent jest ubezpieczony to wyświetlimy zielony przycisk z napisem 'Ubezpieczony'

Pacjent jest ubezpieczony

Jeśli pacjent nie jest ubezpieczony to wyświetlimy czerwony przycisk z napisem 'Nieubezpieczony'.

Pacjent nie jest ubezpieczony

Dodatkowo w nagłówku kartoteki i wizyty przy imieniu i nazwisku pacjenta wyświetlamy odpowiedni kolor kółeczka (czerwony jeśli ostatni sprawdzony status był nieubezpieczony i zielony jeśli ostatni sprawdzony status był ubezpieczony).

Status eWUŚ w nagłówku kartoteki

Aby ponownie sprawdzić status eWUŚ, należy kliknąć jeszcze raz w przycisk eWUŚ.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?