Elektroniczna weryfikacja ubezpieczenia świadczeniobiorcy czyli tzw. eWUŚ to integracja, która pozwala na sprawdzenie, czy pacjent zapisany do przychodni ze wskazanym numerem PESEL posiada prawo do świadczeń w ramach NFZ.

Co jest potrzebne, aby sprawdzić status eWUŚ?

Aby lekarze i recepcja mogli sprawdzić status eWUŚ wystarczy uzupełnić dane do logowania. Aby je uzupełnić przejdź jako admin kliniki do ustawienia > integracje zewnętrzne > eWUŚ.


Należy podać nr Narodowego Funduszu Zdrowia, na które zarejestrowane jest konto eWUŚ, login i hasło.


Automatycznie ustawienia eWUŚ zostaną przypisane do wszystkich pracowników zatrudnionych w placówce, którzy mają konto w aplikacji eGabinet.
Uwaga - konto eWUŚ nie musi być zarejestrowane na placówkę, można zaszyć dane eWUŚ jednego wybranego lekarza.

Jak można sprawdzić status eWUŚ?

Status eWUŚ można sprawdzić w aplikacji w kilku miejscach:
- w kartotece pacjenta w zakładce 'Dane osobowe'
- w wizycie w zakładce 'Informacje' i w zakładce 'Recepty'

Sprawdzanie statusu eWUŚ w wizycie

Jeśli pacjent jest ubezpieczony to wyświetlimy zielony przycisk z napisem 'Ubezpieczony'

Pacjent jest ubezpieczony

Jeśli pacjent nie jest ubezpieczony to wyświetlimy czerwony przycisk z napisem 'Nieubezpieczony'.

Pacjent nie jest ubezpieczony

Dodatkowo w nagłówku kartoteki i wizyty przy imieniu i nazwisku pacjenta wyświetlamy odpowiedni kolor kółeczka (czerwony jeśli ostatni sprawdzony status był nieubezpieczony i zielony jeśli ostatni sprawdzony status był ubezpieczony).

Status eWUŚ w nagłówku kartoteki

Aby ponownie sprawdzić status eWUŚ, należy kliknąć jeszcze raz w przycisk eWUŚ.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?